HHO pro auta, rychlé seznámení

 

 

Snad každý se snaží na spotřebě svého vozu ušetřit jak se dá. Vyhledáváním čerpacích stanic kde je benzín až o několik korun na litr levnější, montáží plynového zařízení případně ti drsnější z nás přidávají do nafty jedlý olej. První varianta je poměrně dobrá pokud někde za rohem máte takovou pumpu. Druhá varianta je jednorázově nákladná záležitost a navíc přijdete o prostor pro svá zavazadla. Třetí způsob nekomentuji . Přičemž zůstává ještě jeden málo známý způsob, který není nákladný, je snadno realizovatelný a výsledný efekt se dostaví okamžitě. Jedná se o přimíchávání HHO plynu do nasávacího potrubí vzduchu k motoru. Ten má za následek lepší spalování a tím zvýšení dojezdu o 5%-45% na nádrž (máme k dispozici vlastní měření a tak jsou tyto informace podložené a proto můžeme garantovat úsporu původního paliva .Instalace uvedeného zařízení netrvá zpravidla déle jak 5 hodiny a jeho demontovatelnost je mnohem rychlejší. Výhodou instalace je minimální zásah do vozidla, jež spočívá v jenom otvoru v nasávacím potrubí vzduchu, který se opatří hadicovou koncovkou pro přívod HHO plynu. Zařízení je jednoduché a bezpečné neboť se vyrobený plyn nikde neskladuje a spotřebovává se ihned při atmosférickém tlaku.

 

 

Jak to funguje?

 

Rezerva energie z alternátoru je využita v HHO generátoru pro výrobu HHO plynu (vodík+vodík+kyslík - Brownův plyn), který je dále distribuován přes odlučovací nádrž (bubler) do nasávacího potrubí vzduchu k motoru, kde je smíchán se vzduchem a dále nasát do válce kde je provedeno smísení se směsí benzínu, nafty ,LPG a CNG. Při zapálení směsi bez HHO plynu dochází k zapálení doplerovým jevem, tedy ve vlnách. Pokud je přidán HHO plyn, vodík se naváže na uhlovodíky paliva a dochází tak k objemovému zapálení. To má za následek rychlejší a kvalitnější vyhoření paliva. Výsledkem je menší přenos tepla do tělesa válce, zvýšení výkonu motoru a snížení emisí. Přítomný kyslík čistí motor od karbonů a motor má tak hladší a tišší chod,

HHO plyn tak funguje jako katalyzátor

Než si zařízení zakoupíte!

Před nákupem zařízení si nechte ověřte, že váš alternátor snese větší zatížení podle vybraného příkonu HHO generátoru a množství potřebného plynu.

 

Abychom mohli říci přesně pro který motor jaké přesné množství plynu je potřeba, budeme průběžně provádět testování a postupně doplňovat naměřené hodnoty. V daných případech budeme garantovat výsledné hodnoty. Pro zatím naše poznatky

s HHO jsou úspora PHM v rozmezí 5%- 45% (bez záruky od zákazníku co mají HHO ve voze)

 

 

Legalizace

 

Při dalších krocích směřujících k legálnímu používání zařízení jsme zjistili, že zařízení lze provozovat v ČR ve dvou případech.

1) zařízení bude homologováno,

2) o zařízení budete prohlašovat že nic nedělá. Průkazní břemeno je v tom případě na druhé straně. Po dokončení testů a ustálení vývoje zařízení podstoupíme kroky k získání homologace tohoto zařízení. HHO zařízení je nyní ve stavu jako byla přestavba vozu na plyn která již svoji homologaci před lety získala. POZOR! I když je zařízení jednoznačným přínosem pro vůz i životní prostředí, není zatím homologováno v ČR. Současně ale neexistuje jednotný názor na instalaci, zda se jedná o zařízení, které je skutečně nutné homologovat, neboť nezasahuje do žádných konstrukčních prvků vozu, nemodifikuje brzdový systém ani motor. Jeho instalace se dá připodobnit např. instalaci přídavného topení. Instalace do vozidla je provázena s minimálními zásahy a v případě potřeby je zařízení možné snadno demontovat.

 

 

Motor běžící na HHO plyn

 

Pokusy HHO plynem se nezastavují a již dnes se některé dílny pokouší přizpůsobit motor ke spalování čistého HHO plynu.