Montáž LPG a opravy vozidel

 

LPG podtlakový systém

 

 

 

Podtlakový systém:

 

Nejrozšířenější, nejlevnější a zároveň nejstarší systém pracuje na principu podtlaku sacího potrubí automobilu. V reduktoru (výparníku, splyňovači)se redukuje tlak plynu z nádrže a dále dochází k tomu, že podtlakem sání se přitáhne membrána, která poté přes převod - páčku pootevře přívod LPG a to přímo do sacího potrubí kde se nachází mix (směšovač) a takto jednoduše to funguje. Průkopníkem tohoto nejjednoduššího systému byla firma LOVATO. Vzhledem k tomu, že tento systém dávkuje více či méně stechiometrickou (konstantní - neměnnou směs) pokusily se další firmy tento systém vylepšit,za všechny jmenujme firmu BRC se jejich reduktorem AT 90 asi nejkvalitnější zařízení tohoto typu. S tímto systémem se setkáme u vozidel s karburátorem (Š-105/120 , VAZ, Favorit.....)

 

Ceny montáží těchto systém se pohybují od 10 500 - 15 000 Kč.